Jul. 30th, 2011

osyotr: (Default)
Служилъ Гаврила психопомпомъ
Онъ въ горбольницѣ психовъ помпъ
osyotr: (рыба ё)
Изъ-за лѣса, изъ-за горъ
Ѣдетъ Серенъ Кьеркегоръ.

Profile

osyotr: (Default)
osyotr

November 2011

S M T W T F S
   12345
678 910 1112
131415161718 19
202122232425 26
2728 29 30   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 09:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios